Изберете страница

Домовете в Астрологията и Тяхното Значение

ное. 16, 2023 | Астрология

В астрологията – небесния език, на който говорят звездите – се предлага уникален поглед към самите нас и към света около нас. Централно място в това мистично изкуство заемат 12-те домове на зодиака, всеки от които действа като огледало, отразяващо различни аспекти на нашия живот. Тези домове са неразделна част от рождената карта и служат като космически план, който ни води през сложното взаимодействие между личността, съдбата и вселената. Те са сцените, върху които танцуват планетите, като всеки дом влияе върху различни аспекти на нашето съществуване – от най-съкровените ни мисли до публичната ни личност и от семейните ни корени до стремежите ни за кариера.

В тази статия ще навлезем в мистичното царство на 12-те астрологични дома. Ще изследваме тяхното дълбоко значение и влияние, като ще ви разясним как тези небесни сегменти оформят пътя ни от люлката до звездите. Разбирането на тези домове предлага нещо повече от самопознание; то е пътешествие в сърцевината на това, което ни прави уникални хора, преплетени с космическия гоблен.

Независимо дали сте опитен астролог, или любопитен новак, присъединете се към нас, за да се впуснем в това небесно изследване, разкривайки тайните, които се крият в звездите.

РЕКЛАМА

Разшифроване на космическия чертеж: Как да разберем разположението на домовете в астрологията?

В астрологията разположението на домовете в рождената карта е завладяващ и сложен процес, който е свързан с времето и мястото на раждане. Ето един основен преглед на това как тези домове се разполагат в рождената карта:

 • Време и място на раждане: Точното време и място на раждане са от решаващо значение. Те определят Асцендента или Изгряващия знак, който е знакът, намиращ се на източния хоризонт по време на раждането. Тази точка бележи началото на първия дом.
 • Асцендент (изгряващ знак): Асцендентът е началната точка на първия дом в картата. Знакът, който заема тази позиция, оказва значително влияние върху житейския подход и физическия облик на индивида.
 • Разделяне на дванадесет дома: Рожденната карта е разделена на дванадесет сегмента, всеки от които представлява един дом. Тези домове образуват кръг от 360 градуса, като всеки дом заема приблизително 30 градуса от този кръг.
 • Системи на домовете: В астрологията се използват различни системи на домовете за разделяне на картата, като например Плацид, Цял знак и Равен дом, като всяка от тях има свой собствен метод на разделяне. Изборът на система може да повлияе на размера и зодиакалния знак, който управлява всеки дом.
 • Последователен ред: Домовете се подреждат в посока, обратна на часовниковата стрелка, като се започва от Асцендента. Всеки следващ дом следва последователно, в зависимост от използвания метод на деление.
 • Разположение на планетите и знаците: Планетите се разполагат в картата въз основа на положението им на небето по време на раждането. Зодиакалният знак, който заема даден дом, може да повлияе на начина, по който характеристиките на този дом се проявяват в живота на човека.
 • Ъглови домове: 1-ви, 4-ти, 7-ми и 10-ти дом са известни като ъглови домове и са особено значими, като често имат по-силно влияние. Те съответстват съответно на Асцендента (ASC), Имум цели (IC), Десцендента (DSC) и Медиум цели (MC).
 • Медиум цели (MC): Най-високата точка в картата, обикновено на върха на 10-ти дом, представлява кариерата, репутацията и обществения живот.
 • Куспиди: Всеки дом има „куспида“ – граничната линия, която разделя един дом от следващия. Знакът на куспидата може да окаже влияние върху делата в този дом.
 • Тълкуване: Разположението на планетите в тези домове и знаците на куспидите на домовете допринасят за тълкуването на картата, като показват различни области на живота и опит.

Разбирането на разположението на домовете в рождената карта изисква комбинация от астрономически познания и астрологично тълкуване и дава дълбоко персонализиран и нюансиран портрет на живота, личността и потенциала на индивида.

Графика на примерна натална карта

Празните домове в астрологията: Значение и тълкуване

В астрологията срещането на празни домове в рождената карта е често срещано и често неразбрано явление. Това са домове, които не съдържат никакви планети по време на раждането. Липсата на планетно присъствие в тези домове обаче не означава липса на важност или активност в областите на живота, които те представляват.

Празният дом може да показва, че в областта на живота, която управлява, е съсредоточено по-малко внимание или по-малко житейски събития. Това не означава, че тези области са маловажни, а по-скоро, че те може да не са централен фокус на големи житейски предизвикателства или събития. Всеки дом все още се управлява от зодиакален знак въз основа на Асцендента (изгряващия знак) и естествената зодиакална прогресия. Качествата на управляващия знак дават представа за това как се подхожда към делата на празния дом или как се проявяват в живота на човека.

Дори ако даден дом е празен в наталната карта, транзитните планети ще се движат през него с течение на времето. Тези транзити могат да активират темите на дома и да доведат до периоди, в които проблемите му да излязат на преден план. Освен това, дори при липса на планети, куспидите на домовете (началните точки на домовете) могат да образуват аспекти с планети в други части на картата, което показва тънка, но значима връзка между различни области на живота. Астрологията набляга на картата като цяло, а празните домове са само една част от сложното взаимодействие на елементите, които описват потенциалните преживявания и характеристики на човека.

Лошо ли е да имаш празни домове в наталната карта?

Наличието на празни домове в рождената карта не е само по себе си добро или лошо. То е често срещано явление и отразява определено разпределение на фокуса и енергията в различни области на живота. Вместо да гледате негативно на празните домове, те трябва да се разбират в контекста на цялата карта. Те просто показват къде може да са необходими по-малко съзнателни усилия, което позволява фокусът да бъде насочен другаде. Празните домове могат също така да представляват области, в които има потенциал за растеж и развитие, особено когато транзитните планети активират тези домове.

РЕКЛАМА

Какво символизират 12-те дома?

 1. Първи дом: Аз, външност, начало, тяло, първи впечатления, идентичност, отношение, подход към живота.
 2. Втори дом: Финанси, ценности, притежания, самооценка, материални ресурси, отношение към парите.
 3. Трети дом: Общуване, интелект, ранно образование, братя и сестри, местни пътувания, ежедневни контакти.
 4. Четвърти дом: Дом, семейство, корени, дълбоки емоции, личен живот, край на живота, родословие, недвижимо имущество.
 5. Пети дом: Творчество, романтика, удоволствие, деца, хобита, артистични занимания, себеизразяване.
 6. Шести дом: Ежедневие, здраве, служба, работа, умения, домашни любимци, практически въпроси, хигиена.
 7. Седми дом: Партньорство, брак, бизнес отношения, договори, връзки с обществеността, открити врагове.
 8. Осми дом: Трансформация, сексуалност, общи ресурси, наследство, мистерии, психически способности.
 9. Девети дом: Висше образование, философия, религия, пътуване в чужбина, етика, издателска дейност, големи идеи.
 10. Десети дом: Кариера, обществен живот, слава, постижения, авторитети, отговорности, социално положение.
 11. Единадесети дом: Приятелства, групи, социална осведоменост, планове за бъдещето, надежди и мечти, общност.
 12. Дванадесети дом: Подсъзнание, тайни, скрити врагове, карма, институции, духовно израстване, изолация.
Значение на домовете в астрологията - древна къща

Изследване на 12-те астрологични дома

Астрологията предлага прозорец към сложността на човешкия живот чрез 12-те дома на зодиака. Всеки дом, представляващ отделен аспект на нашия опит, съдържа дълбоки прозрения за различни аспекти на нашето съществуване. Нека се задълбочим в това какво символизира всеки дом.

Първи дом: Домът на Аз-а

Първи дом е призмата, през която гледаме на света и на начина, по който се представяме пред него. Той управлява физическия ни облик, личните ни инициативи и цялостната енергия, която излъчваме. Този дом оформя представата ни за себе си, като влияе на начина, по който реагираме на заобикалящата ни среда, и на първите впечатления, които правим на другите. Това е динамично пространство на постоянна еволюция, отразяващо променящата се идентичност и житейски подход.

Вижте още: Първи Дом в Астрологията – Значение и Символика с Примери

Втори дом: Дом на стойността

Вторият дом навлиза в отношенията ни с материалните ресурси и личните финанси. Става въпрос не само за богатството, но и за начина, по който ценим и управляваме притежанията си. Този дом отразява чувството ни за собствена стойност и сигурност, като разкрива как намираме стабилност и комфорт в материалния свят. Това е областта, в която се развиват нашите таланти и умения, оформяйки отношението ни към изобилието и оскъдицата.

Трети дом: Дом на общуването

Третият дом е сферата на общуването, която управлява начина, по който взаимодействаме, учим и обработваме информация. Той е тясно свързан с непосредственото ни обкръжение, включително с братята и сестрите, съседите и ранното образование. Този дом диктува моделите ни на мислене, вербалното изразяване и способността ни да се адаптираме към промените. Той също така е свързан с кратките пътувания и ежедневните взаимодействия, които оформят разбирането ни за света.

Четвърти дом: Дом на дома и семейството

Четвъртият дом ни закотвя в нашите корени и лична история. Той представлява нашия дом, семейство и емоционална основа. Този дом е мястото, където се оттегляме за комфорт и грижа, формирайки чувството ни за принадлежност и сигурност. Той също така се занимава с нашата по-дълбока емоционална същност и влиянието на нашето възпитание върху живота ни в зряла възраст. Четвърти дом е резервоар на вътрешна сила и семейни връзки.

Пети дом: Дом на творчеството и удоволствието

Пети дом е жизнено пространство на творчеството, романтиката и себеизразяването. Той управлява артистичните ни занимания, дейностите през свободното време и радостта, която получаваме от живота. Този дом се свързва и с децата и начина, по който подхождаме към възпитанието и удоволствието. Той отразява способността ни да обичаме, да се изразяваме артистично и да се стремим към неща, които ни карат да се чувстваме живи и жизнени.

Шести дом: Дом на здравето и службата

Шести дом се фокусира върху ежедневните ни задължения, здравето и служенето на другите. Това е областта на работната етика, практическите умения и подхода ни към самоусъвършенстването и доброто здраве. Този дом представлява ежедневната работа, включително работата ни и рутинните задачи, които поддържат живота ни безпроблемен. Това е и мястото, където се учим на задължения, отговорност и грижа както за себе си, така и за другите.

Седми дом: Дом на партньорството

Седмият дом е сферата на взаимоотношенията и партньорствата. Той управлява всички форми на значими връзки „едно към едно“, включително брака, бизнес партньорствата и откритите врагове. Този дом отразява начина, по който балансираме нашите нужди с тези на другите и как се справяме със сътрудничеството и конфликтите. Той е огледало, което ни показва чрез взаимодействията ни с другите.

Осми дом: Дом на трансформацията

Осмият дом е свързан с трансформацията и тайните на живота. Той обхваща дълбоки емоционални връзки, споделени ресурси и преживявания, които променят живота. Този дом се занимава с теми като сексуалността, смъртта, прераждането и наследството. Това е мощно пространство за личностно израстване, психологическо разбиране и сливане на интимни връзки.

Девети дом: Дом на философията и пътуванията

Девети дом разширява хоризонтите ни чрез висшето образование, философията и пътуванията на дълги разстояния. Това е домът на големите идеи, етичното разбиране и стремежа към знание. Този дом ни насърчава да изследваме отвъд непосредственото си обкръжение, търсейки мъдрост, вяра и разнообразни културни преживявания. Той олицетворява нашето търсене на смисъл и философския ни подход към живота.

Десети дом: Дом на кариерата и репутацията

Десети дом е върхът на обществения живот и кариерата ни. Означава нашите постижения, социален статус и наследството, което оставяме в света. Този дом е свързан с авторитета, амбициите и начина, по който се движим в обществената сфера. Той отразява целите на кариерата ни, отношенията ни с авторитетни личности и начина, по който поемаме отговорност и ръководни роли.

Единадесети дом: Дом на общността и приятелствата

Единадесети дом е мястото, където се свързваме с обществото като цяло. Той управлява приятелствата, групите и обществените ни ангажименти. Този дом е свързан с нашите надежди, мечти и колективните каузи, към които се присъединяваме. Това е пространството, в което изследваме социалната си идентичност, участваме в екипна работа и си представяме бъдещето в контекста на по-голямото благо.

Дванадесети дом: Дом на подсъзнанието

Дванадесети дом е царството на подсъзнанието, скритите въпроси и духовното израстване. Това е мястото, където се сблъскваме с вътрешните си страхове, скритите силни страни и несъзнателните модели, които определят живота ни. Този дом се свързва със самотата, интроспекцията и по-дълбоките аспекти на нашата психика. Това е пространство на изцеление, затваряне и връзка с универсалното и божественото.

Абонирайте се за нашия бюлетин

Присъединете се към нашия списък с имейли, за да получавате последните новини, продукти и актуализации от нашия екип.

Абнирахте се успешно!

Pin It on Pinterest

Сподели